Entre un infant i un mirall


Tan simple com interactuar amb nosaltres mateixos per conèixer-nos mitjançant un mirall.
Comentaris