Tens mocs...

De manera espontània sovint a la llar es donen situacions que ens fan recordar la importància de les relacions, de l'empatia i de l'ajuda dels altres...Comentaris