RELACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Considerem que la relació família - llar ha de ser una relació propera i de confiança mútua, ja que ambdues parts perseguim el mateix objectiu: Vetllar pel desenvolupament integral de l'infant, acompanyant-lo tot respectant el seu ritme i fomentar la seva autonomia i socialització. 

És per això que la comunicació és diària, ja sigui amb l'intercanvi d'informació a les entrades i sortides o coordinant entrevistes al llarg de tot el curs. Tanmateix, disposem d'un taulell informatiu a l'entrada de cada aula on hi compartim dates importants o informació que calgui recordar.

També disposem d'una agenda que va i torna cada dia per informar d'aspectes més logístics o de material que calgui demanar. A més, setmanalment, enviem un correu, on hi compartim aspectes pedagògics importants.

També ens encanta compartir amb les famílies festivitats i tradicions, fent-los partícips d'aquests moments tan màgics amb els infants, som com una gran família!
Comentaris