DIA A DIA A LA LLAR

A la llar pretenem oferir a l'infant un context educatiu on pugui desenvolupar les seves capacitats motrius, cognitives, emocionals, relacionals, entre d'altres, per poder-se moure autonòmament en el món d'avui. En definitiva, vetllem per facilitar la base perquè l'infant vagi aprenent i construint una educació per a la vida. Sigui capaç de moure's, actuar i conviure en el món on viu. 

Per aquesta raó la quotidianitat esdevé el pilar educatiu d'aquesta etapa. D'aquesta manera, qualsevol moment del dia i situació (hàbits d'higiene, àpats, propostes, sortides...) esdevenen moments educatius on l'infant aprén. Des de l'equip educatiu donem molta importància a la participació activa de l'infant en les activitats de vida quotidiana, deixant-los temps i espai perquè siguin capaços d'anticipar-se a l'acció i puguin actuar autònomament.


Al llarg de la setmana plantegem diferents propostes i espais d'aprenentatges per fomentar l'expressió dels diferents llenguatges i capacitats.
  • A partir de la lliure circulació pels diferents espais de la llar, obrint les portes de totes les aules, oferim a l'infant una zona on moure's en funció dels seus interessos i necessitats. Aquest joc lliure permet que l'infant, en funció del seu moment evolutiu, desenvolupi un joc espontani i exploratori, observant i/o manipulant tot el que té el seu abast, fet que possibilita la interpretació i representació del seu entorn. Concebem el joc com quelcom imprescindible a l'etapa en què ens trobem, ja que és a partir del joc que els infants es desenvolupen, aprenen, coneixen, s'ho passen bé, etc.
  • Plantegem propostes lúdiques on convidem a l'infant a viure diferents tipus d'experiències on poder expressar-se, aprendre, relacionar-se i sobretot, passar-ho bé. Aquestes propostes es presenten després d'haver observat l'activitat espontània dels infants, descobrir-ne els seus interessos i necessitats. En funció d'això i amb l'objectiu de satisfer aquetes necessitats de forma significativa, es presenten les propostes encarades a fomentar, per exemple, el pensament lògic-matemàtic, l'escolta, la comunicació, la creativitat, l'expressió, etc.
  • Un dia a la setmana fem psicomotricitat. Al llarg d'aquesta sessió posem en joc totes les capacitats i habilitats, per la qual cosa li donem molta importància, oferint materials diversos: blocs psicomotrius, materials quotidians com poden ser caixes de cartró, teles, pilotes, cercles, túnels, etc. 
  • Un dia a la setmana realitzem una sessió del projecte de música. Al llarg d'aquesta el que pretenem és endinsar  l'infant, durant una estona, en el món de la música perquè descobreixi les qualitats sonores, els instruments i les seves característiques, fomentem el moviment, l'expressió corporal i verbal... a partir de la pròpia experiència i vivència.

En qualsevol cas, les educadores tenim l'objectiu de cercar les condicions òptimes perquè el joc de l'infant i els seus aprenentatges, es desenvolupin en un ambient segur, de confiança i harmònic. En tot moment observem el el joc espontani i voluntari de l'infant i mostrem una actitud receptiva. L'acompanyem en el seus aprenentatges i descobriments i, en cas que l'infant ho necessiti, el convidem i/o el motivem seguir amb el seu interès. 

El dia a dia a la llar es basa en deixar el temps i l'espai necessari que l'infant necessita per jugar i implícitament, aprendre a partir de les descobertes, l'exploració, l'imitació,...

Entrades populars d'aquest blog

NOU RACÓ DE JOC SIMBÒLIC A LA LLAR!!!

PORTES OBERTES VIRTUAL

Arranquem el curs 20-21!!